Օրհնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը Տիրոջ վրա կդնի🙏🙏🙏

Օրհնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը Տիրոջ վրա կդնի🙏🙏🙏

 

 

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամէն🙏

Be the first to comment on "Օրհնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը Տիրոջ վրա կդնի🙏🙏🙏"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*